Εδώ μπορείτε να δείτε μερικές φωτογραφίες   απο τις δουλείες  που έχουμε αναλάβει .